Werkwijze

HinkStapSPRING start de begeleiding altijd met een intakegesprek waarin we bepalen wat de hulpvraag is en welke intake onderzoeken er plaats kunnen gaan vinden om het leerprobleem in kaart te brengen. Vooraf aan het intakegesprek heeft u een intake formulier ingevuld, zodat wij ons goed kan voorbereiden op het gesprek. We onderzoeken wat de basis van het probleem is.

Pas als we de basisproblemen aanpakken, kunnen we tot resultaten komen!

Intake onderzoek:

· Screening reflexrestanten: Heeft uw kind moeite met concentratie, lezen, schrijven, rekenen en/of motorische problemen? De oorzaak hiervan zou in de reflex integratie kunnen zitten.

· Visuele screening + Screening Ruimtelijk (in)zicht: Is er sprake van Dyslexie of Fixatie Disparatie? In hoeverre is het ruimtelijk inzicht ontwikkeld of zijn er afwijkingen in het ruimtelijk zicht.

· Auditieve screening: Is er een probleem met de auditieve informatieverwerking?

· Werkgeheugen onderzoek: het werkgeheugen kan de oorzaak zijn waarom uw kind leerproblemen heeft. Als uw kind bijvoorbeeld maar spellend blijft lezen of de tafels maar niet kan onthouden bij rekenen of de instructies op school niet kan volgen of onthouden.

· Geheugenonderzoek: Geeft de sterke en zwakke leeringangen van het auditief-, lees-, visueel- en kinesthetisch geheugen aan. De sterke leeringangen zetten we in om de zwakkere leeringangen meer mee te laten werken.

· Dominantie test: Geeft aan welk oor, oog, hand en voet dominant zijn. De DominantieMatrix geeft een beeld van waar binnen een kind zich ontwikkelt, met alle mogelijkheden en onmogelijkheden die aan het Matrixprofiel verbonden zijn.

Na de intake en het intake onderzoek volgt er een plan van aanpak.

Meestal komen we om de 2 á 4 weken bij elkaar om te kijken hoe het gaat, of er nog vragen zijn en wat de volgende stappen zullen zijn met de uitleg erbij.

Eén van de ouders is bij elke sessie ( voor zover mogelijk) aanwezig (dit om direct te kunnen zien wat de bedoeling is en wij krijgen feedback hoe het ermee gaat).

Om tot een goed resultaat te komen zal er geoefend moeten worden. We begrijpen dat dit inzet vraagt van zowel de ouders als de kinderen. Wat de oefeningen zullen zijn hangt af van waar het probleem zit. Dit zal zeker maatwerk zijn.

Lees meer over de DominantieMatrix

Lees meer over de uitleg nog actieve of niet geïntegreerde reflexen