Voorstellen

Wij zijn Heidi en Monique

Monique heeft als kleuterleidster geleerd kinderen te observeren en direct op situaties in te spelen zodat er een prachtig leermoment ontstaat. Nu wil ze graag haar ervaringen inzetten om kinderen te begeleiden die even uit balans zijn om wat voor reden dan ook.

Naast haar werk als ambulant begeleider op zorgboerderij ’t Massink, vangt ze tevens kinderen op in haar gezin. Kinderen vinden het daar heerlijk en kunnen gewoon zorgeloos kind zijn. Wat haar altijd gedreven heeft is het kind als onderdeel van een gemeenschap en de gemeenschap als één geheel. Binnen die gemeenschap is iedereen een schakeltje, iedereen draagt iets bij. Zo leert iedereen van elkaar. Zoals Monique zegt: “It takes a village to raise a child.”

Heidi heeft als activiteitenbegeleider zich verdiept in de bewegingsleer en lichaamshouding van mensen. Heidi gaat uit van een samenwerking tussen lichaam en geest. Deze samenwerking wordt door Heidi nauwlettend in de gaten gehouden, en ze ziet direct waar de onbalans zit. Om de balans weer te vinden voegt Heidi veel spel en bewegingscomponenten toe als leermoment.

Binnen haar praktijk werkt Heidi als coach met mensen die hun blokkades willen doorbreken. Dit doet ze door vastzittende patronen te herkennen en te benoemen, om vervolgens deze informatie terug te geven aan de cliënt. Deze kan dan d.m.v. lichamelijke oefeningen zijn patronen doorbreken.

Als Monique en Heidi samenwerken is de som meer dan het geheel der delen. Ze vullen elkaar vloeiend aan en er ontstaat een opwaartse flow waar een frisse leeromgeving is.

Vanuit hun bedrijven ‘Samen Sterk Zelhem’ en ‘Lumen Viridis’ is het samenwerkingsverband  Hink Stap SPRING’ ontstaan waarin de kennis, ervaring en talenten van Monique en Heidi ingezet  worden.

De naam HinkStapSPRING is ontstaan nadat we kinderen, die we voor het eerst binnen zagen komen, zagen hinken. Ze zijn uit balans, ze hinken op 1 been.

De eerste stap gaat gezet worden als we erachter zijn waar het hinken, het uit balans zijn, vandaan komt.

Daarna volgen de oefeningen ter verbetering van het in balans komen om daarna weer met twee benen de lucht in te kunnen springen.

Het is een heerlijk gevoel om dit mee te mogen maken.