Bioptor

Bioptor, screening instrument voor fixatie-disparatie ook bij HinkStapSPRING

Steeds meer kinderen hebben moeite met leren:

Moeite hebben met leren KAN te maken hebben met dyslexie, maar dat hoeft niet. Er kan ook sprake zijn van fixatie disparatie.
Alle ouders met een kind dat moeilijk leert lezen om één of andere reden, of dat moeite heeft met klokkijken, of met schoolwerk in het algemeen, moet weten dat sinds er een nieuwe screening-methode beschikbaar is bij HinkStapSPRING om na te gaan hoe deze kinderen geholpen kunnen worden.

Het lijkt soms wel alsof het aantal kinderen dat moeite heeft met simpele schoolse vaardigheden, toeneemt. Leerkrachten merken op dat soms van meer dan de helft van de kinderen in de groep vermoed wordt dat ze dyslexie hebben of een andere leerstoornis. Die aantallen lijken toe te nemen.
Wat er precies aan de hand is, is vooralsnog niet bekend. Er wordt hersenonderzoek gedaan, en onderzoek naar eventuele gedragsproblematiek. Soms wordt vermoed dat kinderen een kritiek moment in de vroege ontwikkeling gemist hebben. Niemand weet wat er aan de hand is. Overigens is dat ook helemaal niet zo interessant als je daardoor niet verder komt met het antwoord op de vraag hoe we die kinderen het beste kunnen helpen.

Diagnose ‘dyslexie’

Vaak krijgt een kind een diagnose als ‘dyslectisch’. Dat kan deuren openen naar een goede begeleiding en meer mogelijkheden op school, zoals extra voorzieningen, maar ook meer tijd om het werk af te maken, wat vooral bij toetsen van belang is. Dyslexie is iets waarmee je moet leren omgaan.
Soms komt zo’n kind bij een functioneel optometrist terecht en blijken zijn leerproblemen oplosbaar door het doen van oefeningen.  Als dat gebeurt, is de diagnose ‘dyslexie’ dus voorbarig geweest; het kind had geen dyslexie (want daarvan kun je niet ‘genezen’) maar iets anders.

Fixatie-disparatie

Functioneel optometristen vermoeden al een tijdje dat de leerproblemen van veel kinderen niet te maken hebben met een stoornis in de hersens (zoals dyslexie), maar met een storing in verwerking van de informatie die via de ogen binnenkomt. Er is niets mis met hun ogen, en niet met hun hersens, maar met de communicatie daartussen.
Ze noemen dat ‘fixatie-disparatie’ of kortweg FD.
FD is een afwijking waarbij de hersens een verstoord enkelbeeld waarnemen. Er is dus geen sprake van dubbelzien, zoals bij scheelstand van de ogen.
Een bril met min- of plusglazen helpt als je niet scherp ziet op een bepaalde afstand, maar zo’n bril helpt niet bij de manier waarop ogen de informatie samenbrengen in de hersens. Deze laatste functie is bij sommige kinderen verstoord, waardoor ze problemen krijgen met leren lezen, schrijven en vaak ook rekenen. Ook bewegen ze soms moeilijker (onhandiger), doen ze niet graag mee aan balspelen, kunnen ze tijdens het werk slecht stilzitten en hebben ze vaak moeite met klokkijken (bij klokken met wijzers).

Screening met de Bioptor

Een traditioneel screeningsonderzoek bij een functioneel optometrist duurt ongeveer anderhalf uur, en is heel uitgebreid. Dat is een kostbare zaak en dat doe je alleen als je denkt dat dat nodig is. Daarom is er nu een veel snellere en simpeler manier ontwikkeld om kinderen te kunnen testen.
De nieuwe screening gebeurt met de Bioptor.

Wat is het nut van de Bioptor?

Wij zijn met dit concept in staat om zelf de ogen van het kind te testen.
We hopen dat zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen kennis nemen van deze nieuwe screeningsmethode. Dat kan goed zijn voor heel veel kinderen in ons land, die nu nog onnodig worstelen met leerproblemen door Fixatie- Disparatie.

Lees meer over Dyslexie of Fixatie Disparatie?