JaMaRa rekenen

Kun je de tafels nog steeds niet goed uit je hoofd opzeggen?
Heb je moeite met klokkijken?

Dat kan komen doordat je een beelddenker bent.

Er zijn twee uitersten: of de beelddenker rekent heel goed of het levert grote problemen op, ·waarbij altijd het lage tempo opvalt.

Elke som en ook elk getal bestaan uit drie delen: 

 • De klank (hoe je het uitspreekt).
 • De cijfers/symbolen (hoe je het schrijft/leest).
 • De betekenis (het beeld).

Voorbeeld: 4 + 3 =

Als je meer in beelden denkt dan met (gesproken) woorden in je hoofd, dan is het beeld / het plaatje belangrijk. Sommige plaatjes zijn wel correct, zoals het bovenstaande plaatje, maar niet erg doelmatig om in je hoofd mee te kunnen rekenen.

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen onder de knie hebben:

Waar gaat het mis bij een beelddenker? 

Een beelddenker heeft moeite met het verwerken van seriële informatie. Dat is informatie waarbij volgorde (sequentie) en tempo (tijd) belangrijk zijn. Ook zien we problemen bij de oriëntatie in tijd en ruimte.
De beelddenker, bij wie het rekenen niet goed gaat, mist het inzicht in de temporele ruimte (verleden en heden) en de sequentiële ruimte (de volgorde van gebeurtenissen). Dit kan problemen geven bij:

 • Het klokkijken (geen horloge)
 • De dagen van de week.
 • De maanden, seizoenen, jaarverdeling.
 • De dag indeling (morgen, middag, avond, nacht).
 • Begrippen als gisteren, morgen, vandaag.
 • Het onthouden van procedures.

Rekenstrategieën:

Beelddenkers zijn goed in het ‘bedenken’ van eigen (verkeerde) strategieën.
Strategie fouten hebben te maken met aandacht (overschakelen van plus naar min).
Interpretatie (het verkeerd lezen/begrijpen van sommen) en evaluatie (niet meer kunnen ‘verwoorden’
van de gemaakte berekening).
Vaak wordt er alleen extra geoefend met de sommen waar het kind op dat moment in de klas mee bezig is.
Je bent aan het topje van de berg bezig.
Wanneer de basis niet goed zit, kun je nog zoveel aan de top oefenen, maar zal de berg op een gegeven moment instorten.

JAMARA:

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl).Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara.
Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheid- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • koppeling hoeveelheidbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie”zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

 • Vaststellen hoeveelheidbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om reken automatisering niveau te bepalen
 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen plan van aanpak

JAMARA gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert Jamara het kind rekenen in units in plaats van te tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe het één en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

Jamara leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaald of de kluts kwijt raakt.

De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 2 á 3 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Thuis wordt er ook iets van u verwacht.
Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.