Beelddenker

De meeste mensen gebruiken bij voorkeur hun linker hersenhelft het meest. Deze hersenhelft correspondeert met je rechterhand en –voet. Ook gaat hij over dingen als taal, tijdsbesef, beredeneren, analyseren, kortom: logica. Dit noemen we Auditief-Sequentieel denken of Taaldenken. Deze mensen verwerken informatie in stapjes en komen dan tot begrip.

Untitled-1

Ongeveer 30 procent van de mensen heeft een voorkeur voor het gebruik van hun rechter hersenhelft. Deze hersenhelft correspondeert met de linkerkant van het lichaam en gaat over bijvoorbeeld kunst, creativiteit, ruimtelijk inzicht, verbanden leggen, fantasie; kortom: gevoel. Dit wordt Visueel-Ruimtelijk denken genoemd of Beelddenken.

Deze mensen verwerken hun informatie vanuit het grotere geheel naar de details toe, ze begrijpen het concept en leggen verbanden met zaken er om heen.

Untitled-2

Hoe herken je een beelddenker?

Untitled-3

In het schema hierboven zie je een aantal kenmerken die op beelddenkers van toepassing zijn. Niet alle beelddenkers hebben alle kenmerken, maar als je er een paar van herkent zou je er toch aan kunnen gaan denken. Als je daarnaast ook nog stellingen herkent uit de lijst hieronder is het een duidelijke zaak. Let er wel op dat niemand voor 100% een beeld- dan wel taaldenker is, er zitten gradaties in. Hoe meer op jou of je kind van toepassing is, hoe sterker de voorkeur voor het gebruik van de rechter hersenhelft, en dus het beelddenken.

* Vertelt met veel beweging en gebaren

* Altijd en overal het waarom ervan willen weten

* Empatisch, gevoelig en sociaal bewogen

* Onverwacht juiste antwoorden zonder te kunnen vertellen hoe hij er aan is gekomen

* Hij spiegelt jou letterlijk, meer dan enig ander kind

* Een verrassend visueel lange termijngeheugen

* Voornamelijk ruimtelijk denken zonder enig tijdsbesef

* Bewegingsonrust tijdens het luisteren

* Lijkt niet te luisteren maar doet dat wel.

* Kan enorm geraakt worden door schoonheid, kunst, muziek, natuur

* Helikopterview

* Dromerig met de ogen omhoog kijken

* Rommelig en vergeetachtig

* ADHD-achtig gedrag, clownesk gedrag, lijkt eigen onzekerheid te maskeren

* Komt jong over maar is o zo wijs

* Motorisch moeizaam

* Fantasie en werkelijkheid door elkaar halen

* Altijd onder regels en afspraken uit proberen te komen

* Goed in stillezen, leesbegrip en grote woordenschat (synoniemen)

* Verhaspelt woorden, maakt nieuwe woorden, soms geheel eigen taal

* Koppige doorzetter (uit lijfsbehoud)

* Lege en kleine woordjes overslaan

* Grapjes en opdrachten letterlijk opvatten

* Synoniemen lezen ipv wat er staat

* Ongevoelig voor straf en standjes (vrijheidszin)

* Groot verschil taal/leesprestaties en overige vakken

Lees meer over het Werkgeheugen

Lees meer over JaMaRa rekenen